Sifferdansa med Taktfartståget X10!

Nu är det dags att ta plats... Att bli taktartssmart i taktartsfart!

Gör er beredda och ta sats!

Men först vill jag berätta om den gamla matteboken, alla ental, och tåget som drivs med rörelse-energi och som går till Decimaplatån / Tiotals-nivån. För att komma dit måste varje ental dansa och lära ut sin egen dans till de andra. För att nå nästa nivå, måste alla dansa alla danser. Till hjälp har vi vår tågpedagog och musiken som visar vilken puls, taktart och fart vi ska ha, och matematiken, som lär oss räkna rätt så vi dansar på rätt sätt!

Är du redo för vår långa resa?

Här kan du börja läsa!

 

Sifferdansa med Taktfartståget!

När Entalen till slut hittar ut till spår 1, där Taktfartståget står och väntar på att gå, är det dags att kliva på.

Ramberättelse

Det finns en ram omkring projektet med de 9 entalsdanserna.

En berättelse som börjar med den gamla trötta matteboken som inte längre orkar låta siffrorna i boken dansa och hoppa sig till kunskap under lektionerna, och som leder till att siffrorna släpps fria att söka sig vidare med Taktfartståget X10 som leder till Decimaplatån/Tiotalsnivån. För att tåget ska röra sig måste alla ental dansa och visa upp och lära ut sin egen dans, taktart och karaktär, innan tåget kan gå vidare. Det rör sig alltså med hjälp av rörelse-energi.

Väl framme vid slutstation behöver entalen para ihop sig två och två, med sin 10-kamrat, när de ska gå uppför de tio tontrastegen till Decimaplatån där de som ental förenas och förvandlas till ett gemensamt tiotal. Men först inser de att de behöver siffran noll, som har varit som bort-trollad under resans gång. 

Vad som händer kan likna ett mirakel - men handlar egentligen bara om addition, samarbete och lite dans och motion....

Följ med på färden för att lära mer om siffrors värden och för att komma ut i världen...

Där borta är den!

 

 

Berättelse & Video

Berättelsen presenteras i två videofilmer  - #Sifferdansa, del 1, samt i finalfilmen - #Sifferdansa - Del 3. ( Se min "Digitala Release" på första sidan)

Del 2 består av alla de nio sifferdanserna, med vidhängande texter, bilder, och instruktionsfilmer. (Se under fliken "Musik & Dans", samt i den "Digitala Releasen")

(Början på berättelsen har jag också berättat i den lilla video - snutten nedan - en första version - kallad "Mattebokens sista suck". )

Sånger som ingår i ramberättelsen, men som det inte inte finns koreografier till:

"Stationsinferno",

"Var är Noll",

"Se mig, Hör mig - Nolls sång" 

"Här är vi!" 

 

Mattebokens sista suck... en första version...

Början på berättelsen ...