Ramberättelse

Det finns en ram omkring projektet med de 9 entalsdanserna.

En berättelse som börjar med den gamla trötta matteboken som inte längre orkar låta siffrorna i boken dansa och hoppa sig till kunskap under lektionerna, och som leder till att siffrorna släpps fria att söka sig vidare med Taktfartståget X10 som leder till Decimaplatån/Tiotalsnivån. För att tåget ska röra sig måste alla ental dansa och visa upp och lära ut sin egen dans, taktart och karaktär, innan tåget kan gå vidare. Det rör sig alltså med hjälp av rörelse-energi.

Väl framme vid slutstation behöver entalen para ihop sig två och två, med sin 10-kamrat, när de ska gå uppför de tio tontrastegen till Decimaplatån där de som ental förenas och förvandlas till ett gemensamt tiotal. Men först inser de att de behöver siffran noll, som har varit som bort-trollad under resans gång. 

Vad som händer kan likna ett mirakel - men handlar egentligen bara om addition, samarbete och lite dans och motion....

Följ med på färden för att lära mer om siffrors värden och för att komma ut i världen...

Där borta är den!

 

 

Bok & Video

Berättelsen kommer att skildras i en bok, där såväl berättelse som texter till musiken skildras. 

Början på berättelsen har jag också berättat i den lilla video - snutten här på sidan, kallad "Mattebokens sista suck"

Det kommer också att ingå ett bonusmaterial med sångtexter som ingår i ramberättelsen, men som det inte inte finns koreografier till, såsom

"Stationsinferno",

"Var är Noll",

"Se mig, Hör mig - Nolls sång" 

"Här är vi!" 

Med Boken följer också de praktiska råd jag ger på sidan "idé - för lärare", som en lärarhandledning. Den kan tjäna som inspiration i arbetet med danserna och projektet, men behöver inte följas slaviskt. 

När boken är färdig - datum ej klart - kommer den att presenteras här och delar av den kommer jag att lägga upp på denna sida. 

Mattebokens sista suck...

Början på berättelsen ...