Pedagogisk idé och syfte

 

Det har varit i mitt arbete med barn som jag har sett det stora rörelsebehov barn har och vilken glädje de finner i att använda sina kroppar och uttrycka sig fysiskt. Jag har också under alla mina år med barn i sexårsåldern, märkt hur gärna de dansar och sjunger och älskar rim och ramsor.

När föräldrar frågar lite oroligt om deras sexåring kan sitta still i samlingar och på lektioner, brukar jag skämtsamt kunna svara: "-Ja, i två minuter".

 

Men barn går ju inte i skolan för att lära sig att sitta still!

 

Syftet med "sifferdansa"

 

För att uppnå en förförståelse för matematiska begrepp - former, udda och jämna tal, dubbelt så fort, addition och subtraktion, etc - vill detta läromedel förmedla och nå en djupare förståelse via musik och rörelser, genom att röra sig till musik med en koreografi som förstärker upplevelsen av olika taktarter, puls och tempo. 

 

Min idé och mission med mina sifferdanser har varit att ta tillvara barnens rörelsebehov och deras nyfikenhet och vilja att lära sig något nytt. Jag har också sett kopplingen mellan musikaliska och matematiska begrepp. Att känna glädjen i rytmiska rim och ramsor i kombination med rörelsemönster i olika puls och taktarter, har blivit grundstommen i mitt pedagogiska dansprojekt för Förskoleklasser.

Om man jobbar med Bornholmsmodellen i Förskoleklass, kan man med fördel göra det parallellt med detta material - exempelvis med ljud, rim och ramsor, ord, meningar och stavelser.

 

Min ursprungliga idé var att producera en slags"Röris-matte" för sexåringar, som ett komplement till de matteböcker som barnen oftast har i förskoleklasser. Där behandlas begrepp som "lika och olika", "ordningstal", "större än - mindre än", "hälften och dubbelt", "udda och jämna tal", "addition",  "subtraktion" och "att se och göra mönster".

 

Så småningom har projektet vuxit och innehåller en ramberättelse om siffrorna / entalen i den gamla trötta matteboken, som inte längre fick hoppa och skutta på lektionerna utan var tvungna att sitta still på sin plats i boken. Men en dag kom en flicka som befriade dem. Hon vände upp och ner på boken och siffrorna virvlade ut över skolgården. Då bestämde sig entalen för att rymma med ett "Taktfartståg" för att nå nästa nivå - på "Decimaplatån" - där de ska nå 10-tals nivån och bli 10 gånger mer värda. Och för att tåget ska gå måste de lära känna varje entalsdans och varje entals karaktär. Då måste alla dansa för att komma till nästa station.

 

"Sifferdansa" innehåller:

 

En Bok med ramberättelse, texter och bilder till varje ental, samt en Lärarhandledning med tips och råd. 

 

videoklipp kommer det att finnas instruktioner till danserna för lärare och klass.

Musiken till danserna - USB-minne eller skiva eller på "länk". 

 

Kurs / Mentorskap och besök i klass 

Jag kan hålla en introduktionskurs en halvdag, och / eller konsultera mm under 2 - 10 besök, beroende på önskemål. 

 

 

 

Jag har varit min egen kompositör, inspelningstekniker, dansare, koreograf, musiker, filmare, filmredigerare, författare, samt inspiratör. 

Allt material är mitt eget. 

 

Mycket nöje!

 

Mvh, Camilla Roll

 

😊 💕 🎶 🔢 🚂 

Lärarhandledning och ledord

Lärarhandledning och ledord

Här följer en handledning till pedagogen med introduktion och tips och råd om hur man som lärare kan närma sig materialet. En slags förförståelse till materialet, om man så vill.

Att arbeta tematiskt parallellt med det här materialet passar mycket bra, och jag väljer här att utgå från Människokroppen – varje barns ”Jag” – för att stärka självkänslan och för att kunna ta in och lyssna på andra, att bli lyhörda för ett ”Du” och ett ”Ni”, och slutligen, för att uppnå målet att bli Tiotal -måste alla vara med på tåget…även Noll, som tycks värdelös bland entalen, men som sedan växer i betydelse – så får ordet ”Vi” också en vidare betydelse.

Men först måste alla vi ensliga typer – entalen – upptäcka vår egen natur och våra särdrag, om vi passar in, är jämna och lugna och kan bilda par med andra, eller om vi är udda, kreativa, utåtriktade som vill vidare….Våra känslor, viljor och tankar ska bära oss vidare tillsammans i vår taktartsjakt på nästa ental.

Men ingen takt utan puls…alla har olika och alla är olika och ser olika ut.

Introduktion

Välkommen till denna resa i tid och rum!

Vi börjar resan hos ”Den Gamla Matteboken” som var så trött, så trött att den inte längre orkade låta siffrorna i boken hoppa och skutta under lektionspassen längre utan de fick bara ligga där på boksidorna och samla damm. En vacker dag blev de befriade av en flicka som hällde ut alla siffrorna på skolgården….sen börjar undersökandet av verkligheten runtomkring och av varje siffra för sig.

Siffrorna får ett uppdrag som ska leda dem till ”Decimaplatån”, dit de bara kommer om de först har rest med Taktfartståget och gjort alla ”entalsturer” – lärt känna varje entals rörelse och särart = taktart och puls, som krävs för att de ska komma vidare på färden och till slut komma upp till nästa Nivå – TiotalsNivån = Decima-Platån.

På Musikspråk betyder det: Tionde tonsteget från grundtonen i en skala. Normalt sett består en skala av 8 toner, men i det här fallet måste vi komma vidare för att nå den matematiska högre nivån där alla kan bli 10 gånger mer värda.

Syftet

För att få en förförståelse för matematiska begrepp – former, udda, jämna tal, dubbelt så fort, ental, 10-tal, addition och subtraktion, etc, – vill detta läromedel förmedla och nå en djupare förståelse via musik och rörelser, genom att helt enkelt röra sig till musik och göra rörelser i olika taktarter och med olika puls.

Pulsen och taktarten är grunden i detta ”spel”.

Det hela binds ihop av en ramberättelse och ett uppdrag som kan göra resan mer intressant och meningsfull. Att liksom i datatspel utföra vissa steg och moment för att komma vidare till en högre nivå. Alla ental + noll måste vara med på tåget för att vi ska kunna nå resans mål. Mysteriet med Noll måste lösas – Noll försvinner mystiskt i början och ingen utom en vet vart – för att komma tillbaka när alla som mest behöver hen.

Varje ”entalslåt” har en taktart utom Ett och Åtta. Ett har å andra sidan en puls som man bör lära känna i varje musikstycke. I Åttan tar jag fram begreppet ”dubbelt så snabb och hälften så snabb” där man kan känna såväl ett som två, fyra och åtta slag i takten. Det beror på att Ett och Åtta sällan har egna taktarter. Varje gång en ny taktart och ny dans presenteras börjar man med pulsen och taktartens mönster. Ettan i alla låtar dunkas med höger knutna näve på vänster bröst – som ett hjärtslag. Jämna taktdelar klappar man med vänster hand på högra sidan av bröstet. När vi kommer till 3 blir det mer intrikat. Då får man dunka igen på hjärtsidan eftersom Ett och Tre och Fem, Sju och Nio är udda taktarter. I början kan det där kännas knepigt men kan övas ”slow motion” först, för att sen öka i hastighet. Barn brukar gilla att göra sånger och saker i olika tempo…och gärna göra så fort som möjligt. Sen gäller det förstås att anpassa tempot till musiken puls. Samtidighet kan ju vara minst lika svår som att göra något så fort som möjligt.

Jag tänker mig att jobba med ledord omkring varje ental, både inför introduktionen av varje musikstycke och under tiden man jobbar med rörelser och dans.

Varje ental/musik/dans har också en karaktär eller sinnesstämning. Ingen övning bör ta mer än en kvart

Metoden

1 – Ett – Prim, ensam, udda, puls – först/sist – ordningstal -tung /lätt – störst/minst – kroppen: vad finns en/ett av på kroppen/inne i kroppen? "Stor i orden - liten på jorden"

Karaktär: Kaxig Hackspett

Dessa ledord och motsatspar kan man jobba med när musiken spelas upp i början. Barnen kan klappa pulsen.

De kan försöka se ut som siffran ett och hoppa pulsen jämfota, som om de vore tunga som elefanter eller studsa lätta som ballonger eller kaniner….låt barnen hitta på.

De kan också göra ”highfive” på en kompis på varje nytt pulsslag…ju fler kompisar de hinner med, desto bättre.

När alla barn har känt pulsen är det dags att gå vidare.

Lär ut stegen i den takt det känns bekvämt, såväl för vuxna som för barn.

Lär inte ut en ny rörelse innan den förra känns bekväm, men visa gärna hela låten efter de första introduktionsövningarna och se om barnen kan hänga på och i så fall – vad går lättast? Sen, när de vet vad som väntar, kan man ta några rörelser i taget.

Visa utan musik först och prova innan du går vidare.

2 – Två – Par – Sekund, Dubbelt så mycket som ett – höger/vänster – sida vid sida – framför/bakom – under/över – lika/olika – ”Varannan damernas” –

Karaktär: Svan som dansar balett

Kroppen: Vad finns två av på kroppen/i kroppen – Vad behöver vi för att kunna gå, se, höra, göra, äta, tänka…?

Gå pulsen på två ben och klappa samtidigt – klappa pulsen på allt du har två av. Gör pulsövning med kompisar – gå på ett och klappa på en kompis axel, rygg, huvud, etc, på andra pulsslaget. Höger och vänster:

Stå på två led som möter varann där alla hälsar med höger hand och hälsar sedan på varje ny på varje etta i takten.

Introducera låten och rörelserna – höger och vänster hand – knuten respektive öppen……

3 – Tre – Ters, Udda, jämn, Utanför, Innanför, Triangel, Tretalet i sagor, Triss, Symmetri – en näsa i mitten, två öron, ögon, kinder på varsin sida….spegelvänt…. Symmetriska namn, hus, i naturen. Indelning: 1+2 = 2+1

Karaktär: Tre vimsiga Pingviner

Ordningstal - tredje

Gör trianglar med din kropp på olika sätt.

Gör trianglar, tre och tre.

Dansa i trianglar..tre steg på varje ”ben”.

Dansa vals…Fot, tå, tå…..

Bilda symmetriska statyer…

4 – Fyra, Kvart, kvadrat, rektangel, lika långa, längre, lika korta sidor, 4 hörn, programmera, Robot, Fyrbent, Lego, former, bygga.

Karaktär: Hungrig Robot letar mat i restarangvagnen

Ordningstal - fjärde

Kroppen: Mäta längd och bredd.

Gå fyra fot och mät upp en kvadrat. Gör den dubbelt så stor och hälften så stor.

Två armar, två ben. Parvis. Två och två.

Räkna in /1 , 2 ,/1234/

Årstider, en kvart, ett kvartal. En fjärdedels tårta, är en kvarts tårta.

Programmera varann (du programmerar klassen först som exempel) – ex: gå 4 steg fram, 4 steg bak, fyra, steg åt höger, 4 steg, åt vänster….turas om med att vara robot och programmerare. De behöver inte bara gå utan kan också klappa, stampa, osv…men alltid ett slag av varje.

5 – Fem, Udda, Kvint,  Indelning: 2+3 = 3+2 = ena handens fingrar, ena fotens tår –

Hur många sammanlagt? Räkna alla tår och fingrar. Ta bort en hand – hur många finns kvar?

Karaktär: Rullstolsbunden äventyrare

High five!

Ordningstal - Femte

Klappa på fem olika kroppsdelar till musiken…två och två parvis och en udda – ex: Knä, knä, axel, axel, huvud. Prova olika varianter.

De kan i smågrupper hitta på olika sätt att klappa, gå, stampa och snurra, men alltid fem klapp i taget.

5-takt kan bestå av två olika takarter – vilka?

Tema - Om "Big five" - djuren på savannen.

Tema 2 - Om att vara handikappad, Rullstolsbunden och inte kunna gå. 

6 – Sex,  Sext, Indelning – 3+3 = 2+2+2 - hur många par? – Jämn -

Två lika stora takter – vagga . gunga – sovvagnskupe

Karaktär: Sömnig Katt i sexbäddskupé

-Hur gammal är du? – År – månader – Ett halvår – varannan –

Ordningstal: sjätte

Kroppen: En hand + en tumme Vagga fram och tillbaks och klappa på 2,3 och byt fot på ettorna i takten. Byt fot på 1,3 och 5 och klappa på varannan…

Byt fot vart sjätte slag i takten.

7 – Sju, Septima – udda – indelningar – 2+2+3 =3+2+2 

Karaktär: Oroligt Spöke

Ordningstal - sjunde

Veckodagar – Kroppen: En hand + två fingrar.

7 dagar = 1 vecka / 14 dagar = 2 veckor / 3 veckor = 21 dagar / 28 dagar = 4 veckor = Februari månad (utom skottår)

Prova att gå och klappa de olika indelningarna. Stamp på Ett i varje indelning, och klapp på de andra och prova sen att räkna till sju samtidigt.

Prova att klappa på olika ställen, men behåll ”mönstret”.

8 – Åtta, Oktav – jämn - indelningar - 2+2+2+2 = 4+4 = 1+7 = 2+6 = 5+3 = 4+6 = 8

Karaktär: Orienterare springer dubbelt så fort – jämn – jämnt delbar med 2 och 4.

Ordningstal - åttonde

Kroppen: Längre än, kortare än, Bredare, smalare…relativa begrepp.. Hur många par? Dubbelt så fort, hälften så fort….Här gäller det att hålla en jämn, lugn puls, samtidigt som man dubblerar tempot flera gånger, från ”kurs” = 1, till Karta =2, Riktning och uthållighet = 4, och Åtta håller farten, men tappar ibland fokus och kontroll eftersom hen hela tiden springer ifrån i tid och rum –

Åtta springer i evighet, men har till sist hjälp av sina långsamma kompisar för att kunna orientera sig: Att vara förtänksam och att inte springa ifrån sig själv.

Ta hjälp av vännerna. -Evigheten låg på bredden – Åtta stod på andra ledden!

Åttondelar, skala, stege.

Bygg med lego-klossar…räkna pluppar/åttondelar. Bygg dubbelt så stort, eller hälften så stort.

Dela tårtor, takter och annat…vilka bitar tar mest plats?

Introduktion: Prova att gå i de olika hastigheterna – kanske att klappa 4-takt och bara gå på ett slag i takten..växla… Gör bara 2:s ”kartrörelse” , Gör en egen Robotdans i 4-takt. (Programmera varann likt en talande GPS)

Jobba med karta….gör egna kartor över skolsalen, skolgården, etc.

Kolla väderstreck, etc.

9 – Nio, Nona – udda – indelningar – 2+2+2+3 = 3+3+3 = 6+3 = 9

Karaktär: Boxare  – Inte uträknad – har nio liv, liksom katten….Röjer, plöjer…

Sista entalet ut. (Sista paret ut – Nian fångar) ”Sist men inte minst”

Introduktion: Prova att göra dansens olika indelningar…Två och två mittemot varann…alltid klappa ett på knäna och de andra på kamraten. Först en indelning i taget och sen alla i ett svep om och om igen. Man kan också göra skuggteater, så att det ser ut som om två står och boxar varann i takt till musiken, fast det bara är skuggor/dockor.

0 - Noll - Värdefull, värdelös. Synlig, osynlig. 

Tema - tillsammans, samarbeta, ensamhet, osynlighet. Makt och maktlös. 

"Skenet kan bedra"..... "Sätt dig inte på höga hästar". 

Noll har inget eget värde, men om Noll står på din rätta sida ger Noll dig mervärde. 

Ledord - höger, vänster, framför, bakom, paus, tystnad, kontrast, piano, pianissimo, forte, fortissimo, stark, svag, mp,mf, och andra nyanser. 

Ett till Fem
Ett till Fem
Bilder på de första fem entalen och deras karaktärer
Sex till Nio
Sex till Nio
Bilder på entalen 6 - 9 och deras karaktärer

Senaste kommentaren

27.01 | 13:39

Här kan du kommentera och tycka till! 😍

17.05 | 08:57

Hej! Vad roligt att ni följde med på hela resan! Det känns förstås viktigt för mig att konceptet fungerar digitalt, och där fick jag ju direkt feedback på det av er. 💕 Tack!

15.05 | 10:55

Vilken rolig final fast den var lite svår med all matematik. Så kul vi haft med alla danser och alla rim. Robotdansen var bäst tycker alla barn. Tack för detta material, vi fick en extra pepp!!!

15.05 | 07:45

Tack Lena, för att du tog dig hit och dansade alla danserna! Vilket engagemang!

Kram!

Dela den här sidan